Month: July 2017

BayArea OIL thiết kế website application – phần mềm quản lý doanh nghiệp

Web app là một phần mềm ứng dụng chạy trên nền tảng web. Web app giúp cho doanh nghiệp quản lý quy trình hoạt động và nhân sự một cách thông minh và hiệu quả. Chính vì thế BayArea OIL thiết kế web app nhằm mang lại những lợi ích cho doanh nghiệp. 1. Giới …