Month: August 2017

Kế hoạch biến dầu ăn phế thải thành dầu diesel

Kế hoạch biến dầu ăn phế thải thành dầu diesel Hiện nay, tại TPHCM, lượng dầu ăn bị loại bỏ đã lên đến 4-5 tấn/ngày, lượng dầu ăn này bị tái chế đến mức cháy đen và vón cục. Điều này gây ra sự lãng phí vô cùng lớn, tác động đến sự ô nhiễm …